Hlavní stránkaTáboryPodpořte násHistorieFotogalerieDokumentyKontaktySponzoři

Podmínky používání webových stránek

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.taboracek.eu je Táboráček - sdružení přátel pro akce a zábavu o.s., se sídlem Aš, Šumavská 1011/4, IČ 01276875 (dále jen provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Návštěvou webu www.taboracek.eu potvrzujete, že jste si vědomi všech níže uvedených informací. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.taboracek.eu (dále jen podmínky). Internetové stránky www.taboracek.eu jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.taboracek.eu bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.taboracek.eu nebo je jinak zneužívat,
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
  • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
  • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
  • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.taboracek.eu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv podmínky změnit a to i bez předchozího výslovného informování uživatele, přičemž změny podmínek jsou účinné a závazné od okamžiku jejich zveřejnění. Uživatel se zavazuje pravidelně se seznamovat se zněním a případnými změnami těchto podmínek.

Uživatel bere na vědomí, že služby nabízené na serveru www.taboracek.eu jsou poskytované bezplatně. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené používáním serveru www.taboracek.eu či jeho nedostupností.